Старком Холдинг увеличи дела си в Еврохолд България до над 55%

Холдингът е купил общо 5 165 192 акции на дружеството на 31 юли и на 3 август